از زمان تحویل 24 ساعت امکان بازگشت محصول وجود دارد.