پرداخت فقط از طریق درگاه اینترنتی وب سایت امکان پذیر است.